Il nostro impegno

ProMosaik Children works with partners located all over the world publishing free children’s books online;

ProMosaik Children arbejder med partnere over hele verden, som publicere børnebøger online.

ProMosaik Children is constantly looking for untranslated children’s books from “foreign” cultures to translate into other languages and thereby make them available to a wider readership;

ProMosaik Children er constant på udkig efter børnebøger, som ikke er oversat fra “udenlandske” kulturer for at oversætte dem til andre sprog og dermed gøre dem tilgængelige for et bredere publikum.

ProMosaik Children also translates children’s books whose authors have made them available for free;

ProMosaik oversætter også børnebøger, hvis forfattere har gjort dem tilgængelige gratis.

ProMosaik Children translates children’s books for free and makes them available — in the download area on its website — for interested readers around the world.
ProMosaik Children oversætter børnebøger gratis og gør dem tilgængelige for download på vores hjemmeside for interesserede læsere I hele verden

Støt os.

Send us books in digital form (ideally in Word or PDF) for translation and publication;