Bize goldaw beriň

Aşağıdakilerle ProMosaik Children’a destek olabilirsiniz:
Aşakdakylar bilen ProMosaik Children-e goldaw bolup bilersiňiz:
Çalışmalarımıza destek vermek için bize bağış yapabilirsiniz.
Alyp barýan işlerimizi goldamak maksady bilen bize serişde kömegini berip bilersiňiz.
Banka adres bilgilerimizi burada bulabilirsiniz:
Bank salgy we maglumatlaryny şu ýerde tapyp bilersiňiz:

Bağışlarınızı bize Paypal aracılığı ile gönderebilirsiniz:
Serişde kömegini PayPal üsti bilen iberip bilersiňiz:

Çevirisini yapabilmemiz ve yayınlayabilmemiz için kitapları dijital formatta (Word veya PDF formatı idealdir) gönderebilirsiniz.
Terjime we çap etmek üçin kitaparyňyzy sanly görnüşde (Word ýa-da PDF iň amatly görnüş) iberip bilersiňiz.
Gönüllü tercüman olarak bizimle çalışabilirsiniz.
Meýletin terjimeçi hökmünde biziň bilen işleşip bilersiňiz.
Gönüllü grafik tasarımcı/ressam olarak bizimle çalışabilirsiniz.
Meýletin grafiki bezegçi/suratkeş hökmünde biziň bilen işleşip bilersiňiz.
Kitap okumak için bizimle etkinlikler düzenleyebilirsiniz.
Kitap okamak maksady bilen biziň bilen bilelikde çäreleri ýola goýup bilersiňiz.
Bize kitap okuma videoları gönderebilirsiniz.
Bize kitap okamak ýaýlymlaryny iberip bilersiňiz.
Gönüllü bir okuyucu olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Meýletin okyjy hökmünde biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

[wpedon id=3634]