شما همچنین می توانید

کتابهای دیجیتال ترجیحا با فرمت ورد (word) یا پی دی اف (PDF) را برای ترجمه و نشر به ما ارسال کنید؛
به عنوان مترجم داوطلب با ما همکاری کنید؛
به عنوان تصویرگر یا طراح گرافیکِ داوطلب با ما همکاری کنید؛
جلسۀ کتابخوانی با همکاری ما برگزار کنید؛
ویدیوهای جلسات کتابخوانی خود را برای ما ارسال کنید؛
و به عنوان خوانندۀ داوطلب با ما همکاری کنید.