Naš angažman

ProMosaik Children surađuje sa partnerima širom svijeta koji objavljuju besplatne dječje knjige putem interneta.

ProMosaik Children neprestano traži neprevedene dječje knjige iz „stranih“ kultura kako bi ih preveli na druge jezike i tako omogućili pristup široj publici čitatelja.

ProMosaik Children također besplatno prevodi dječje knjige od autora koji svoje publikacije stave na raspolaganje u tu svrhu.

ProMosaik Children besplatno prevodi dječje knjige i stavlja ih besplatno na raspolaganje za čitatelje iz cijelog svijeta na području za preuzimanje na svojoj web-stranici.

Podržite nas.

Možete nam poslati knjige u digitalnom obliku (idealno Word ili PDF) kako bismo ih mogli prevesti i objaviti.