Biz barada

ProMosaik Children, İstanbul’da 2019 yılının Şubat ayında tercüman, yazar ve insan hakları savunucusu olan Milena Rampoldi tarafından çeşitli dillerde çocuk kitapları çevirilerinin ücretsiz çevrimiçi tekliflerini sunmak amacıyla kuruldu.

ProMosaik Children Stambul şäherinde 2019-njy ýylyň fewral aýynda terjimeçi, ýazyjy we adam hukuklary goragçysy bolan Milena Rampoldi tarapyndan dürli dillerde çagalaryň kitaplarynyň terjimelerini mugt ýagdaýda onlaýn tekliplerini üpjün etmek maksady bilen guruldy.

ProMosaik Children, tüm çocuklara fırsat eşitliği sağlama taraftarıdır ve bu nedenle, her çocuğun bir kitap alma hakkına sahip olduğuna ve bu hakkı sağlamanın öz ailenin ya da toplumun maddi ya da sosyal sıkıntılarına bağlanmaması gerektiğine inanır.

ProMosaik Children ähli çagalar üçin pursat deňligini üpjün etmegiň tarapdary we şol sebäpli her çaganyň bir kitap alyp bilme hakynyň bardygyna we bu haky üpjün etmegiň öz maşgala ýa-da köpçüligiň, maddy ýa-da sosial kynçylyklaryna bagly bolmaly däldigine ynanýar.

ProMosaik Children, çocuk kitaplarının “yabancı” kültürler ve dinler için daha fazla hoşgörü ve empati sunan bir dünya inşa etmede önemli bir araç olduğuna da inanıyor.

ProMosaik Children, çaga kitaplarynyň daşary ýurtly medeniýetler we dinler üçin has köp oňşuklylyk we duýgudaşlyk öňe sürýän dünýäni gurmakda möhüm bir tär bolýandygyna ynanýar.
ProMosaik Children belki de bir hayal ve ütopyadır.

Yine de bu ütopyayı kendimize bir hedef olarak belirlemek istiyoruz. Ve bu ütopyayı sizinle paylaşmak istiyoruz.
ProMosaik Children belki-de bir hyýal we utopiýadyr.
Ýene-de bu utopiýany özümize bir maksat edinmek isleýäris. Şeýle hem bu utopiýany siziň bilen paýlaşmak isleýäris.

ProMosaik Children’ın çekirdek grubunda yazarlar, tercümanlar, insan hakları savunucuları ve ortaklar yer alır.

ProMosaik Children-iň düýp topary ýazyjylardan, terjimeçilerden, adam hukulary goragçylaryndan we şäriklerinden ybarat.

Support Us.

Send us books in digital form (ideally in Word or PDF) for translation and publication;